PROFESORADO DE QUIMICA
Asignatura Taller de Problemática Profesional Docente I
Docentes:
Mag. Amelia Rosa Reinoso
Prof. María Eugenia Racca